Zdzisław Kruszyński

 

Zdzisław Kruszyński
oto wybrana praca z net-Galerii Wystaw Artystycznych